บริการ

บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน
24 hrs.
บริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง จากนิสสัน
(24 hr. NISSAN Roadside Assistance)

02 205 7778

หากเกิดเหตุขัดข้อง หรือต้องเผชิญกับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนระหว่างการเดินทาง และต้องการความช่วยเหลือ ขอให้อุ่นใจได้ เพราะเราอยู่เคียงข้างท่านตลอดเวลาในทุกที่ที่ต้องการ ด้วยบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง จากนิสสัน ซึ่งพร้อมที่จะมอบบริการในทุกเส้นทาง ครอบคลุมพื้นที่ทุกจังหวัด ทั่วทุกภาคของประเทศ โดยท่านสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทันที
วิธีเรียกใช้บริการ
สะดวกและง่ายดาย เพียงโทร.ไปยังหมายเลข 02 205 7778 เจ้าหน้าที่ของเราพร้อมมอบบริการและให้ความ ช่วยเหลือทุกเวลาที่ท่านต้องการ
บริการอย่างมืออาชีพ
เจ้าหน้าผู้ดูแลด้านบริการฯ สามารถให้คำปรึกษาได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงการตอบคำถามและบริการ ข้อมูลในด้านต่าง ๆ เช่นเดียวกับช่างเทคนิคที่พร้อมให้คำแนะนำทางโทรศัพท์สำหรับการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น หรือใน กรณีของปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นสามารถแก้ไขได้ ณ จุดเกิดเหตุ ทางศูนย์ฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ออกไปให้ความช่วยเหลือและ แก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สำเร็จลุล่วง เพื่อให้ท่านเดินทางต่อไปได้ อาทิเช่น ปัญหาที่เกิดจากแบตเตอรี่ ยางแบน น้ำมัน หมดฉุกเฉิน หรือลืมกุญแจไว้ในรถ เป็นต้น แต่หากปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นไม่สามารถแก้ไข ณ จุดเกิดเหตุได้ในทันที ทาง ศูนย์ฯ จะส่งรถยกหรือรถลากจูงออกไปยังจุดเกิดเหตุ เพื่อนำรถของท่านไปยังศูนย์บริการนิสสันอย่างเป็นทางการที่ อยู่ใกล้ที่สุด
สิทธิประโยชน์
บริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง จากนิสสัน* ครอบคลุมบริการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
 1. บริการให้ความช่วยเหลือเมื่อรถเสียฉุกเฉิน โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 2. บริการรถยกหรือรถลากจูง ฟรี โดยเจ้าหน้าที่จะนำรถของท่านไปยังศูนย์บริการนิสสันอย่างเป็นทางการ ที่อยู่ใกล้ ที่สุด ทั้งนี้ หากท่านต้องการให้รถยกหรือรถลากจูงนำรถของท่านไปยังจุดหมายปลายทางอื่น ทางศูนย์ฯ จะไม่ คิดค่าบริการเฉพาะระยะทาง 20 กิโลเมตรแรก สำหรับระยะทางถัดไป ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น จะเป็นความรับผิดชอบ ของท่าน โดยเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ท่านทราบถึงค่าบริการ พร้อมทั้งขอความเห็นชอบ จากท่านก่อนที่จะดำเนินการ
 3. บริการให้คำปรึกษาด้านเทคนิคตลอด 24 ชั่วโมง ในกรณีที่รถเสียฉุกเฉิน
 4. กรณีที่ท่านล็อกรถโดยไม่ตั้งใจ เจ้าหน้าที่จะประสานงานเพื่อนำกุญแจสำรองมาเปิดรถของท่าน โดยการ ดำเนิน การดังกล่าวนี้จำกัดขอบเขตภายในรัศมีไม่เกิน 15 กิโลเมตร แต่หากท่านประสงค์ที่จะให้ช่างกุญแจ ทำการเปิด รถของท่าน ทางศูนย์ฯ สามารถประสานงานนำช่างกุญแจมาให้บริการได้ ทั้งนี้ ค่าบริการของ ช่างกุญแจจะเป็น ความรับผิดชอบของท่าน โดยเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ท่านทราบถึงค่าบริการ พร้อมทั้งขอ ความเห็นชอบจากท่านก่อน ที่จะดำเนินการ
 5. บริการน้ำมันเชื้อเพลิงไม่เกิน 10 ลิตร ฟรี ในกรณีที่น้ำมันเชื้อเพลิงหมดฉุกเฉิน จนทำให้รถของท่าน ไม่สามารถ ขับเคลื่อนต่อไปได้ โดยบริการฯ ดังกล่าวนี้จำกัดไว้เพียงปีละ 1 ครั้ง หากเกิดเหตุการณ์เดียวกัน ภายในปีเดียว กัน ทางศูนย์ฯ สามารถจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงให้ได้ แต่ค่าน้ำมันและค่าบริการจัดส่งจะเป็น ความรับผิดชอบของท่าน
 6. ในกรณีที่รถยนต์ของท่านเสียและถูกยกหรือลากจูงไปยังศูนย์บริการนิสสันอย่างเป็นทางการ ทางศูนย์ฯ ยินดีที่จะ ประสานงานเพื่อจัดหารถยนต์ทดแทน โดยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของการเช่ารถยนต์ทดแทนนั้น จะเป็นความรับผิดชอบของท่าน
บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์**
เมื่อท่านเดินทางออกจากที่พักอาศัยถาวรของท่านด้วยระยะทางไกลเกินกว่า 150 กิโลเมตร และมีระยะเวลาในการเดินทางไม่เกิน 90 วันต่อครั้งของการเดินทางภายในประเทศ โดยบริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ ครอบคลุมถึงบริการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
 1. บริการให้คำแนะนำทางการแพทย์ฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง
 2. บริการข้อมูลและแนะนำสถานรักษาพยาบาลทั่วประเทศ
 3. บริการการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินไปยังสถานรักษาพยาบาลที่เหมาะสมและอยู่ใกล้ที่สุด** ในกรณีที่ ผู้ป่วยอยู่ ในขั้นวิกฤต (บริการนี้เป็นการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากสถานรักษาพยาบาลแห่งหนึ่งไปยังสถาน รักษาพยาบาลอีก แห่งหนึ่งที่มีความเหมาะสมในการรักษา ทั้งนี้ การตัดสินใจเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและการ ตัดสินใจใช้ยานพาหนะ สำหรับการเคลื่อนย้าย อยู่ภายใต้ดุลยพินิจของทีมแพทย์ Nissan Roadside Assistance)
 4. บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับภูมิลำเนาเพื่อการพักฟื้น หลังจากได้รับบริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน**
 5. บริการนำส่งบุคคลในครอบครัวของท่านที่เดินทางร่วมกัน กลับภูมิลำเนาเพื่อให้ญาติดูแล หากท่านต้อง ได้รับ บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน**
หมายเหตุ: ท่านสามารถศึกษารายละเอียดบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง เพิ่มเติมได้จากคู่มือการรับประกันนิสสัน ยูสคาร์