นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Policy
บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ www.nissanucars.com ทราบว่า การเยี่ยมชม คัดลอก พิมพ์ หรือเผยแพร่ข้อความใดๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ ต้องสอดคล้องตามข้อกำหนด ดังต่อไปนี้เท่านั้น
  1. ใช้เพื่อการอ้างอิง เป็นข้อมูลประกอบ และจะต้องมีข้อความอ้างอิงถึง บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ปรากฏในสำเนาทุกชุด
  2. การใช้ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้จะต้องไม่เป็นไปเพื่อแสวงหาประโยชน์ทางการค้าใดๆ ทั้งสิ้น
(c) สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2546 โดยบริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
สมัครรับข่าวสาร