ผู้จำหน่ายนิสสัน ยูสคาร์

กรุงเทพ และปริมณฑล

นิวตัน ยูสด์คาร์

กรุงเทพมหานคร ค้นหาเส้นทาง

0-2887-6501

เปิดทำการวันนี้ 08:00 น. - 17:00 น.

 • จันทร์08:00 น. - 17:00 น.
 • อังคาร08:00 น. - 17:00 น.
 • พุธ08:00 น. - 17:00 น.
 • พฤหัส08:00 น. - 17:00 น.
 • ศุกร์08:00 น. - 17:00 น.
 • เสาร์08:00 น. - 17:00 น.
 • อาทิตย์ปิดทำการ

เอ็มเพอร์เรอร์ ยูสคาร์

กรุงเทพมหานคร ค้นหาเส้นทาง

0-2413-4446

เปิดทำการวันนี้ 08:30 น. - 17:30 น.

 • จันทร์08:30 น. - 17:30 น.
 • อังคาร08:30 น. - 17:30 น.
 • พุธ08:30 น. - 17:30 น.
 • พฤหัส08:30 น. - 17:30 น.
 • ศุกร์08:30 น. - 17:30 น.
 • เสาร์08:30 น. - 17:30 น.
 • อาทิตย์08:30 น. - 17:30 น.

บริษัท สยามนิสสัน สมุทรสาคร จำกัด

สมุทรสาคร ค้นหาเส้นทาง

089-127-8898

เปิดทำการวันนี้ 08:00 น. - 17:00 น.

 • จันทร์08:00 น. - 17:00 น.
 • อังคาร08:00 น. - 17:00 น.
 • พุธ08:00 น. - 17:00 น.
 • พฤหัส08:00 น. - 17:00 น.
 • ศุกร์08:00 น. - 17:00 น.
 • เสาร์08:00 น. - 17:00 น.
 • อาทิตย์ปิดทำการ

บีเคเค ยูสคาร์

สมุทรปราการ ค้นหาเส้นทาง

0-2753-2229

เปิดทำการวันนี้ 08:30 น. - 18:00 น.

 • จันทร์08:30 น. - 18:00 น.
 • อังคาร08:30 น. - 18:00 น.
 • พุธ08:30 น. - 18:00 น.
 • พฤหัส08:30 น. - 18:00 น.
 • ศุกร์08:30 น. - 18:00 น.
 • เสาร์08:30 น. - 18:00 น.
 • อาทิตย์08:30 น. - 18:00 น.
ภาคเหนือ

แองเจิลเวย์ ออโต้

เชียงราย ค้นหาเส้นทาง

0-5375-0700

เปิดทำการวันนี้ 08:30 น. - 17:30 น.

 • จันทร์08:30 น. - 17:30 น.
 • อังคาร08:30 น. - 17:30 น.
 • พุธ08:30 น. - 17:30 น.
 • พฤหัส08:30 น. - 17:30 น.
 • ศุกร์08:30 น. - 17:30 น.
 • เสาร์08:30 น. - 17:30 น.
 • อาทิตย์ปิดทำการ

พิจิตร ยูสคาร์

พิจิตร ค้นหาเส้นทาง

0-5661-1999

เปิดทำการวันนี้ 10:00 น. - 19:00 น.

 • จันทร์10:00 น. - 19:00 น.
 • อังคาร10:00 น. - 19:00 น.
 • พุธ10:00 น. - 19:00 น.
 • พฤหัส10:00 น. - 19:00 น.
 • ศุกร์10:00 น. - 19:00 น.
 • เสาร์10:00 น. - 19:00 น.
 • อาทิตย์ปิดทำการ
ภาคกลาง

สระบุรี ยูสคาร์ (สาขาแก่งคอย)

สระบุรี ค้นหาเส้นทาง

0-3635-8219

เปิดทำการวันนี้ 09:00 น. - 19:00 น.

 • จันทร์09:00 น. - 19:00 น.
 • อังคาร09:00 น. - 19:00 น.
 • พุธ09:00 น. - 19:00 น.
 • พฤหัส09:00 น. - 19:00 น.
 • ศุกร์09:00 น. - 19:00 น.
 • เสาร์09:00 น. - 19:00 น.
 • อาทิตย์09:00 น. - 19:00 น.

แอล เค เอส ยูสคาร์

ลพบุรี ค้นหาเส้นทาง

0-3668-0544

เปิดทำการวันนี้ 08:00 น. - 17:00 น.

 • จันทร์08:00 น. - 17:00 น.
 • อังคาร08:00 น. - 17:00 น.
 • พุธ08:00 น. - 17:00 น.
 • พฤหัส08:00 น. - 17:00 น.
 • ศุกร์08:00 น. - 17:00 น.
 • เสาร์08:00 น. - 17:00 น.
 • อาทิตย์ปิดทำการ

สระบุรี ยูสคาร์

สระบุรี ค้นหาเส้นทาง

0-3622-5177

เปิดทำการวันนี้ 09:00 น. - 18:00 น.

 • จันทร์09:00 น. - 18:00 น.
 • อังคาร09:00 น. - 18:00 น.
 • พุธ09:00 น. - 18:00 น.
 • พฤหัส09:00 น. - 18:00 น.
 • ศุกร์09:00 น. - 18:00 น.
 • เสาร์ปิดทำการ
 • อาทิตย์ปิดทำการ

ช.เอราวัณมอเตอร์ นครปฐม

นครปฐม ค้นหาเส้นทาง

083-053-5550

เปิดทำการวันนี้ 08:30 น. - 17:30 น.

 • จันทร์08:30 น. - 17:30 น.
 • อังคาร08:30 น. - 17:30 น.
 • พุธ08:30 น. - 17:30 น.
 • พฤหัส08:30 น. - 17:30 น.
 • ศุกร์08:30 น. - 17:30 น.
 • เสาร์08:30 น. - 17:30 น.
 • อาทิตย์ปิดทำการ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สกลนคร นิสสันเซลส์

สกลนคร ค้นหาเส้นทาง

081-601-2888

เปิดทำการวันนี้ 08:00 น. - 17:00 น.

 • จันทร์08:00 น. - 17:00 น.
 • อังคาร08:00 น. - 17:00 น.
 • พุธ08:00 น. - 17:00 น.
 • พฤหัส08:00 น. - 17:00 น.
 • ศุกร์08:00 น. - 17:00 น.
 • เสาร์08:00 น. - 17:00 น.
 • อาทิตย์ปิดทำการ

ทีที ศรีสะเกษ ยูสคาร์

ศรีสะเกษ ค้นหาเส้นทาง

045-612237

เปิดทำการวันนี้ 08:00 น. - 17:00 น.

 • จันทร์08:00 น. - 17:00 น.
 • อังคาร08:00 น. - 17:00 น.
 • พุธ08:00 น. - 17:00 น.
 • พฤหัส08:00 น. - 17:00 น.
 • ศุกร์08:00 น. - 17:00 น.
 • เสาร์08:00 น. - 17:00 น.
 • อาทิตย์ปิดทำการ

โค้วน่ำเซ้ง เลย ยูสคาร์

เลย ค้นหาเส้นทาง

0-4283-3469

เปิดทำการวันนี้ 08:00 น. - 17:00 น.

 • จันทร์08:00 น. - 17:00 น.
 • อังคาร08:00 น. - 17:00 น.
 • พุธ08:00 น. - 17:00 น.
 • พฤหัส08:00 น. - 17:00 น.
 • ศุกร์08:00 น. - 17:00 น.
 • เสาร์08:00 น. - 17:00 น.
 • อาทิตย์ปิดทำการ

อุดรธานี ยูสคาร์

อุดรธานี ค้นหาเส้นทาง

0-4234-0054

เปิดทำการวันนี้ 09:00 น. - 19:00 น.

 • จันทร์09:00 น. - 19:00 น.
 • อังคาร09:00 น. - 19:00 น.
 • พุธ09:00 น. - 19:00 น.
 • พฤหัส09:00 น. - 19:00 น.
 • ศุกร์09:00 น. - 19:00 น.
 • เสาร์09:00 น. - 19:00 น.
 • อาทิตย์09:00 น. - 19:00 น.

กาฬสินธุ์ ยูสคาร์

กาฬสินธุ์ ค้นหาเส้นทาง

0-4381-6999

เปิดทำการวันนี้ 08:00 น. - 17:00 น.

 • จันทร์08:00 น. - 17:00 น.
 • อังคาร08:00 น. - 17:00 น.
 • พุธ08:00 น. - 17:00 น.
 • พฤหัส08:00 น. - 17:00 น.
 • ศุกร์08:00 น. - 17:00 น.
 • เสาร์08:00 น. - 17:00 น.
 • อาทิตย์ปิดทำการ
ภาคตะวันตก

ช.เอราวัณกาญจนบุรี ยูสคาร์

กาญจนบุรี ค้นหาเส้นทาง

0-3452-0320

เปิดทำการวันนี้ 08:30 น. - 17:00 น.

 • จันทร์08:30 น. - 17:00 น.
 • อังคาร08:30 น. - 17:00 น.
 • พุธ08:30 น. - 17:00 น.
 • พฤหัส08:30 น. - 17:00 น.
 • ศุกร์08:30 น. - 17:00 น.
 • เสาร์08:30 น. - 17:00 น.
 • อาทิตย์ปิดทำการ

สิทธิภัณฑ์เพชรบุรี ยูสคาร์

เพชรบุรี ค้นหาเส้นทาง

0-3241-9844

เปิดทำการวันนี้ 08:00 น. - 17:00 น.

 • จันทร์08:00 น. - 17:00 น.
 • อังคาร08:00 น. - 17:00 น.
 • พุธ08:00 น. - 17:00 น.
 • พฤหัส08:00 น. - 17:00 น.
 • ศุกร์08:00 น. - 17:00 น.
 • เสาร์08:00 น. - 17:00 น.
 • อาทิตย์ปิดทำการ
ภาคตะวันออก

จีที ออโต้คาร์ ยูสคาร์

ฉะเชิงเทรา ค้นหาเส้นทาง

038-530789

เปิดทำการวันนี้ 08:00 น. - 17:00 น.

 • จันทร์08:00 น. - 17:00 น.
 • อังคาร08:00 น. - 17:00 น.
 • พุธ08:00 น. - 17:00 น.
 • พฤหัส08:00 น. - 17:00 น.
 • ศุกร์08:00 น. - 17:00 น.
 • เสาร์08:00 น. - 17:00 น.
 • อาทิตย์ปิดทำการ

ตะวันออก ยูสคาร์

ระยอง ค้นหาเส้นทาง

0-3862-3133

เปิดทำการวันนี้ 09:00 น. - 18:00 น.

 • จันทร์09:00 น. - 18:00 น.
 • อังคาร09:00 น. - 18:00 น.
 • พุธ09:00 น. - 18:00 น.
 • พฤหัส09:00 น. - 18:00 น.
 • ศุกร์09:00 น. - 18:00 น.
 • เสาร์09:00 น. - 18:00 น.
 • อาทิตย์ปิดทำการ
ภาคใต้

สุราษฎร์ปิยะ ยูสคาร์

สุราษฎร์ธานี ค้นหาเส้นทาง

0-7760-0600

เปิดทำการวันนี้ 08:00 น. - 17:00 น.

 • จันทร์08:00 น. - 17:00 น.
 • อังคาร08:00 น. - 17:00 น.
 • พุธ08:00 น. - 17:00 น.
 • พฤหัส08:00 น. - 17:00 น.
 • ศุกร์08:00 น. - 17:00 น.
 • เสาร์08:00 น. - 17:00 น.
 • อาทิตย์ปิดทำการ
สมัครรับข่าวสาร